Palvelumallimme

Mitä yhteistä on tehokkaalla kokouksella ja toimivalla tilalla? Me DESKillä uskomme, että siellä missä ihmiset viihtyvät yhdessä ja kommunikoivat esteettömästi, syntyy tehokasta liiketoimintaa.

Toimivat tilat syntyvät tarkasti suunnitellusta kokonaisuudesta. Sulava kokonaisuus syntyy viimeiseen asti hiotuista yksityiskohdista, jotka on suunniteltu vastaamaan käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin.

Tutustu palveluihimme; tarjoamme kaiken kattavaa palvelua teknologian nykytilan kartoituksesta ja suunnittelusta aina laitteiden toimitukseen, asennukseen sekä henkilöstön koulutukseen asti.

Kokonaispalvelu

Tarjoamme yrityksille kokous- ja neuvottelutilojen tekniikkaratkaisuja kokonaispalveluna. Meiltä saat kokonaisvaltaisen palvelun, joka kattaa yrityksesi kokous- ja neuvottelutilojen tekniset ratkaisut. Teemme teknologiasta saumattoman osan yrityksesi toimintaa, tarjoten ratkaisuja, jotka tekevät työnteosta sujuvampaa.

 

Mitä kokonaispalvelu tarkoittaa?

 1. Kartoitamme nykytilan

  Mitä laitteita yrityksellä jo on, tarvitaanko jotain uutta? Syvennymme yksityiskohtaisesti yrityksesi nykytilaan, keskittyen erityisesti henkilöstönne työtapoihin ja siihen, millaisella laitteistolla prosesseja voidaan optimoida. Aina ei tarvitse hankkia uutta, monesti laitteiston ongelmat saattavat johtua puutteellisesta asennuksesta, heikosta perehdytyksestä tai yhteensopimattomasta laitteistosta.

 2. Suunnittelemme työntekoa tukevan kokonaisuuden

  Millaisia tarpeita henkilöstöllä on? Miten laitteisto saadaan sulautumaan luonnolliseksi osaksi toimitilaa ja toisaalta myös työpäivää. Suunnittelemme tiloja, joissa kokous- ja neuvottelulaitteisto on sulava osa kokonaisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä toimivia, esteettisesti miellyttäviä ja helppokäyttöisiä ratkaisuja. Tarpeet voivat muuttua kesken sopimuskauden, elämme mukana asiakkaan muutoksessa.

 3. Toimitamme ja asennamme ratkaisun tiloihisi

  Toimimme kumppaninasi jokaisessa projektin vaiheessa, varmistaen, että tekniset ratkaisut asennetaan ajallaan, ammattitaidolla ja ovat yhteensopivia olemassa olevan infrastruktuurin kanssa. Tunnemme alan ja tiedämme parhaat vaihtoehdot erilaisiin tarpeisiin. Tutustu ratkaisuihimme täällä

 4. Perehdytämme henkilöstön laitteiston käyttöön

  Vapautamme sinut ja tiimisi ohjekirjojen ja YouTube-videoiden tutkimiselta. Meidän asiantuntijamme tulevat paikan päälle perehdyttämään käyttäjät, tiivistäen tärkeimmät ohjeet selkeästi ja yksinkertaisesti. Lisäksi varmistamme, että IT-tiiminne on valmiina ratkaisemaan yleisimmät tekniset haasteet. 

 5. Jatkuva tuki

  Jatkuva tukemme ei jätä pulaan tiukoissakaan tilanteissa. Meidän kolmitasoinen tukijärjestelmämme takaa, että et jää yksin teknisten ongelmien kanssa. Olemme valmiita auttamaan etäyhteydellä, paikan päällä ja erityistilanteissa, varmistaen että tärkeät tilaisuudet sujuvat ilman teknisiä haasteita. 

  1. Laitteiston etähallinta. Pystymme ratkaisemaan valtaosan ongelmista nopeasti etänä.

  2. Tarpeen vaatiessa tulemme ratkaisemaan ongelmat paikan päälle.

  3. Ennen tärkeitä tapahtumia valmistaudutaan mahdollisiin vikatilanteisiin. Tarvitaanko päivystäjää paikalle? Kun kyse on tärkeästä tilaisuudesta ja haluat kaiken sujuvan ongelmitta, tulemme paikalle päivystämään. 

Auditointipalvelu

Laajojen toimitilojen tai useiden toimipisteiden hallinta voi olla haastavaa, kun tavoitteena on hahmottaa selkeä kokonaiskuva yrityksesi toiminnasta. Meidän auditointipalvelumme on kehitetty tarjoamaan kattava ymmärrys toimitilojesi ja teknologisen infrastruktuurisi nykytilasta. Tämän avulla on mahdollista tunnistaa ne kohdat työnteossa ja arjessa, jotka kaipaavat tehostamista. Palvelumme ansiosta voit saada arvokasta tietoa, joka auttaa sinua tekemään perusteltuja päätöksiä ja suuntaamaan resurssit tehokkaasti.

 

Miksi Auditointipalvelu?

Selkeyttä monimutkaisuuden keskelle:

Laajojen toimitilojen ja useiden toimipisteiden hallinta voi osoittautua haastavaksi. Auditointipalvelumme avulla saadaan selkeä ja tarkka kuva yrityksen toimitilojen ja tekniikan nykytilasta, mikä helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista ja mahdollistaa tehokkaamman päätöksenteon yrityksessä.

Räätälöidyt kehitysehdotukset:

Perusteellisen kartoituksen jälkeen tarjoamme konkreettisia parannusehdotuksia ja toimenpiteitä, jotka on suunniteltu vastaamaan yrityksen tarpeita ja tavoitteita.

Tehokkaampi päätöksenteko ja resurssien ohjaus:

Auditointiprosessimme tarjoama arvokas tieto valaisee yrityksen nykytilannetta ja tarjoaa uusia näkökulmia. Tämän tiedon perusteella voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tulevista teknologiainvestoinneista ja tilojen kehittämisestä. Näin varmistetaan, että resurssit kohdennetaan järkevästi ja yritys on valmistautunut kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.


Näin tilojen auditointi etenee:

1. Tilanteen kartoitus
Aloitamme prosessin kattavalla tilanteen kartoituksella, johon sisältyy nykyisen teknologian, tilojen käytön ja työntekijöiden tarpeiden arviointi. Tämä vaihe antaa meille kokonaisvaltaisen käsityksen yrityksesi nykytilasta.

2. Omaisuusluettelo ja nykytilan analyysi
Laadimme yksityiskohtaisen omaisuusluettelon ja suoritamme perusteellisen analyysin siitä, miten nykyiset tilat ja teknologiat vastaavat henkilöstön tarpeisiin. Tämän avulla tunnistamme mahdolliset parannuskohteet ja varmistamme, että resurssit ovat oikein suunnattu.

3. Kehitystoimenpiteiden ehdotus
Perusteellisen analyysin jälkeen esitämme toimenpiteitä, jotka on suunniteltu erityisesti parantamaan toimitilojenne tehokkuutta ja soveltuvuutta työntekijöiden tarpeisiin. Tavoitteenamme on tarjota konkreettisia ratkaisuja, jotka tukevat yrityksesi kasvua ja kehitystä.

Kiinnostaako yhteistyö?

Suunnitellaan yhdessä helppo, toimiva ja kustannustehokas kokoustekniikkaratkaisu yrityksenne käyttöön!

DESK Peaknet Oy

Hiomotie 19 (Pitsku Tower)

00380 Helsinki